48448

Kongre Türkiye’yi, hakimlerin serbestçe ve müdahale edilmeden çalışmasını sağlamaya çağırıyor

Strazburg, 4 Nisan 2019. – Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bürosu, bugün, Strazburg’daki (Fransa) 36. Kongre Genel Kurul Toplantısı’nın ardından, Türkiye’de seçim sonrası durum ve özellikle şu anda bir çok belediyede halen yapılan itirazlar ve yeniden sayılan oylar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Türk makamları’nın Kongre’nin gözlem heyeti ile ilgili olarak yaptığı yorumlara yönelik değerlendirmeler de yer aldı.

“Yakın farkla biten sonuçlarda yeniden oy sayma işlemlerinin getirdiği zorluğu kabul ediyoruz. Bu tür gelişmeler oldukça ender görülür ve normal koşullarda çok az yerde ve çok az sayıda oy ile ilgili olarak meydana gelir. Çok sayıda yerde ve binlerce oy ile ilgili olarak yaşandığında kaçınılmaz olarak topyekün seçim sürecinin sağlığı hakkında soru işaretleri ortaya çıkar.

“Bu tür haberlerin alınması üzerine Kongre Bürosu, seçim sonuçlarına itiraz sürecinde, istisnai olarak Türkiye’deki yerel seçimlerin gözlemine devam etme kararı almıştır.

“Türk halkının ve Avrupa Konseyi’nin güvenine mazhar olmak için Türk yetkililere Yüksek Seçim Kurulu’nun ve İl Seçim Kurulları’nın çalışmalarını açık ve şeffaf bir şekilde yerine getirmesini sağlamaları çağrısında bulunuyoruz.
Çalışmaların uluslararası normlara ve standartlara uygun olmasını, herhangi bir uygunsuz siyasi müdahaleye maruz kalmamasını ve hukuk devleti ilkeleriyle uyumlu olmasını bekliyoruz. Çalışmaları hukuka uygun, açık ve şeffaf olmalı, kararları makul ve dürüst olmalıdır. Yargıçlar herhangi bir müdahaleye maruz kalmadan çalışmalıdırlar.

“Herhangi bir Avrupa Konseyi devletinde, egemen olan halktır. Halkın, adil ve makul bir siyasi iklimde oy kullanabilmesi ve siyasi ve demokratik tercih ve kararlarına tam bir saygı gösterilmesi esastır.

Kongre bir seçim gözlemlediği zaman, bu bizim seçim günü yaşanan oylama süreci ve bunun organizasyonunun yanı sıra medya ortamı, kampanya ve siyasi ortam ile genel olarak ifade özgürlüğü gibi meselelerle de ilgilendiğimiz anlamına gelir. Bu hususlar, Kongre’nin kurallarında ve yetki tanımında belirtilmiştir.

Türkiye’den, seçim sonuçlarına ilişkin tartışmaların karara bağlanmasının, adil, dürüst ve tamamen hukuk devleti ilkelerine uygun şekilde Türk halkının demokratik tercihleri doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamasını bekliyoruz.