Biden’a Yardımcı olalım; Ege’de iki ülkenin de karasuları 6 mildir.

Hava sahaları da bu 6 mil ile uyumludur.

Dolayısıyla, Yunanistan’ın hava sahasını 10 mil olarak kabul ettiği tezi uluslararası hukuka aykırıdır. Neymiş?

6 milin ötesi Yunan hava sahası değilmiş!

Somut adım bu işte!