Türkiye göçmenleri durdurmak için kullanılacak bir havuz değildir. Uluslararası göç tüm ulusların ortak sorumluluk ve külfet paylaşımı ile göğüslemesi gereken bir süreçtir. Ne içeride ne dışarıda, kimse bunun aksine bir düzenlemeyi aklından dahi geçirmesin!