Çocuk istismarında tutuklama tedbiri için somut delil aranması şartı yasayla belirlenmemeli.

Bu konu savcı, yargıç ve avukat üçlüsünün ortaya koyacağı gerekçelerle ilerleyecek bir süreç olmalı.

Aksi halde zaten delil oluşması zor olan suçların faillerinin tutuklanması imkansızlaşır.