Dünya 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlarken Türkiye’de 43000 gazetecinin hapis olduğu söyleniyor.

On the 3rd of May Press Freedom Day, 43000 journalists in Turkey are reported to be in jail.