Uzmanlar etkin bir pandemi mücadelesi için “Türkiye Covid-19 Genom Konsorsiyumu” kurulmasının şart olduğunu söylüyorlar. İktidar çevreleri duymamış olabilir, halkımızın sağlığı için duyulmasına yardımcı olmalı…