Dış politikada ilkelere dayalı bir çizgi izlemediğiniz takdirde tutarlı olmayan bir dış politika görüntüsü vermeniz kaçınılmazdır.

İnsan hakları,temel hak ve özgürlükler evrensel değerler olup bir ülkede bunların ihlaline karşı çıkıp başka bir ülkedeki ihlallere sessiz kalınamaz.