93 yıl önce bugün TBMM’de yapılan oturumda oybirliği ile alınan kararla “Laiklik” ile bağdaşmayan bazı terimler Anayasa’dan çıkartılmıştır. Laiklik Anayasamızın ve Devletimizin temel unsurlarından biridir.