Uluslararası Hukuk;

Ulusal egemenlik,

toprak bütünlüğü,

siyasi birlik;

Kuvvet kullanmama,

kullanma tehdidinde bulunmama;

Başka ülkelerin iç işlerine karışmama;

Sınırların dokunulmazlığı;

Temel hak ve özgürlüklere saygı;

Laik,demokratik dış ilişkiler;

VE BUNLARIN İSTİSMAR EDİLMEMESİ.