ABD’nin Açık Semalar Antlaşması’ndan Rusya’nın antlaşmaya tam olarak uymadığı gerekçesiyle altı ay süresince çekilme kararı alması uluslararası güvenlik ve istikrar için endişe verici bir gelişmedir.
9102
İmzaya açıldığı 1992 yılından bu yana Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 35 devlet tarafından imzalanan ve 2002’den bu yana aktif bir şekilde yürürlükte olan Açık Semalar Antlaşması, Avro – Atlantik bölgesinde güven inşası ve istikrara katkı yapan, uluslararası ilişkilerde öngörülebilirliği artıran ve ülkeler arasında şeffaflığı artırdığı için çatışma riskini azaltan bir mekanizmadır. Tarafların birbirlerinin toprakları üzerinde mutabık kalınan rotalarda silahsız gözlem uçuşları yaptıkları bu mekanizma, uluslararası ölçekte silahsızlanma ve bunu doğrulama çabalarına da bir katkı sunmaktadır.

İmzacı devletlerden bir veya daha çoğunun antlaşmayı ruhuna aykırı bir şekilde, seçici olarak uygulaması küresel ölçekte güven ve istikrarı zedelemektedir. Ülkeler arasında güven ve şeffaflığın azalması da güvenliği tehlikeye atmaktadır.

CHP olarak, her şartta Açık Semalar Antlaşması’nın korunmasını ve gereklerinin yerine getirilmesini destekliyor, bu antlaşmanın  Türkiye’nin menfaatlerine olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bu düşünceyle, ABD’nin çekilmesine rağmen, antlaşmayı  uygulamaya devam edeceklerini açıklayan ülkelerin tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz. Hem Rusya’nın antlaşmayı  kısıtlı olarak uygulamaya son vermesini, hem ABD’nin kararını yeniden gözden geçirerek antlaşmaya  dönmesini umuyoruz.