Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ile AB-Türkiye Karma Parlamenter Komisyonu AP heyetinin Başkanı Sergey Lagodinsky infaz indirimi kanunu hakkındaki açıklamalarında karardan büyük bir hayal kırıklığı duyduklarını ifade ettiler.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200414IPR77015/covid-19-law-on-release-of-prisoners-in-turkey-is-a-great-disappointment