Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşması’nın maddelerinde değişiklik yapılmasına ve Afrika Kalkınma Bankası’ndaki Özel Çekme Hakkı’nın tarafımızdan %752 oranında (4 milyar ABD doları) artırılmasına itirazımızı TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında savunduk. Bu itirazlarımız iki temel gerekten kaynaklanmaktadır: Birincisi Anayasa’mızın laiklik ilkesini ihlal eden bir anlaşmadır; ikincisi ise Türkiye’nin mevcut ekonomik koşullarda asla öncelikli bir gündem maddesi değildir.

89268743_489782738383686_5610486800620453888_o