Türkiye gibi 500 kadar fay hattı üzerinde yer alan bir ülkede nereye harcandığı belli olmayan deprem vergisi yerine Sayıştay denetimine tabi bir deprem fonu kurulması şarttır.

Kanun teklifimizi verdik.