IMG_9705.jpg“Yanlış hesap Bağdat’tan
döner” denir ya, bölge coğrafyasının gerçeği işte…Soçi’deki yanlış hesap Moskova’dan dönmez, dönse dönse Şam’dan döner. Bu da böyle biline…