Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin geleceği Kuzey Avrupa ile yakından bağlantılı. Örneğin, Helsinki ruhunun canlandırılması için Kopenhag kriterlerine yeniden dönülmesi gerektiği gibi…

Unknown-1