_105324146_compositemaduroguaidoVenezuela’da son haftalarda yaşanan gelişmeler tarafımızca yakından ve büyük bir duyarlılıkla izlenmektedir. Venezuela’daki toplumsal kamplaşmanın sonucu olarak ortaya çıkan kurumsal ayrışma ülkede bir sistem krizini doğurmuştur. Bu durum küresel yansımalara yol açabilecek potansiyele sahiptir.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Venezuela’daki durum hakkında, Maduro karşıtlığı ya da taraftarlığı üzerinden ilerleyen bir yaklaşım yerine, Venezuela’nın sorunlarını kendi içinde demokratik yollarla çözmesine imkan tanıyacak bir yol haritası üzerinde çalışılmasını daha doğru buluyoruz. Bu düşünceden hareketle, Türkiye olarak, bu krize çözüm odaklı bir çerçeveden bakmamız ve buna uygun mekanizmaların oluşturulması için çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Krizin çözümüne ve Venezuela halkının refah ve huzuruna katkı sağlamak için:
1) Türkiye, kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı bir siyasi dil kullanmalıdır,
2) Türkiye ile Venezuela’nın ileriye dönük uzun vadeli dostluk ilişkilerini dikkate alan bir bakış açısı temel alınmalıdır,
3) Venezuela’da mevcut iki tarafın da üzerinde uzlaşacağı bir seçim sürecinin başlatılması önerilmelidir,
4) Yabancı ülkelerin, başka bir ülkenin iç meselelerine karışmasına karşı çıkılmalıdır. Venezuela’daki sorunların herhangi bir ülkenin ya da ülkeler grubunun dış müdahale çağrıları ekseninde çözüme kavuşturulması beklenemez. Dış müdahaleler, Venezuela halkını refah ve huzura kavuşturmayacak, tam tersine müdahaleci ve anti-demokratik bir şekilde Venezuela’yı bugün olduğundan daha kötü bir duruma sürükleyecektir.